Információk Járműmérnöki MSc szakos, Belső Égésű Motorok szakirányos végzős hallgatók részére

A diplomamunkához kapcsolódó dokumentumok: 

Magyar Német Angol
Feladat-kiíró lap

Aufgabenstellung für eine Diplomarbeit

 Thesis task assignment form
Konzultációs lap Konsultationsblatt Consultation Form
Diplomamunka sablon Muster der Diplomarbeit Thesis sample
Borító minta Außere Muster
Titkosítási kérelem
(vagy a vállalat saját kérelme)
Antrag auf Geheimhaltung  Initiating confidential handling of theses
Titkosítási kérelem
(Audi Hungaria Zrt.)
Antrag auf Geheimhaltung
bei Audi Hungaria Zrt.
Titkosítási nyilatkozat Erklärung über Geheimhaltung Initiating confidential treatment of theses
Bírálati útmutató Bewertungsriterien Thesis assessment guidelines and form
Bírálati lap Bewertungsblatt
Diplomavédés sablon Verteidigungsmuster  Presentation template

 

Képzés Tárgy kódja  Tárgy neve  Diplomamunka alapnyelve 
Kezdete Specializáció Nyelv Tagozat
2017 előtt belsőégésű motorok német-magyar nappali NGM_BM299_1 Diplomarbeit német
2017 előtt belsőégésű motorok német-magyar levelező LGM_BM299_1 Diplomarbeit német
2017 előtt belsőégésű motorok német nappali NGM_BM299_1 Diplomarbeit német
2017-től belsőégésű motorok magyar nappali

Első félév:
AJNM_BMTM098

Második félév:
AJNM_BMTM099

Első félév:
Diplomamunka-konzultáció 1.

Második félév:
Diplomamunka-konzultáció 2.
magyar
2017-től belsőégésű motorok magyar levelező Első félév:
AJLM_BMTM098

Második félév:
AJLM_BMTM099
Első félév:
Diplomamunka-konzultáció 1.

Második félév:
Diplomamunka-konzultáció 2.
magyar
2017-től - angol nappali Első félév:
AJNM_BMTA042

Második félév:
AJNM_BMTA043
Első félév:
Final year project I.

Második félév:
Final year project II.
angol
2017-től belsőégésű motorok német nappali Első félév:
AJNM_BMTN098

Második félév:
AJNM_BMTN099
Első félév:
Diplomarbeit 1.

Második félév:
Diplomarbeit 2.
németA diplomamunkát legalább 80 oldal terjedelemben kérjük megírni (levelező és nappali tagozaton egyaránt).

A diplomamunkát a Belső Égésű Motorok Tanszék titkárságán kérjük leadni, illetve az Egyetemi Könyvtár honlapján feltölteni. (Az elektronikus leadással kapcsolatos kérdések esetén az Egyetemi Könyvtárhoz forduljanak. A digitális feltöltés során az aláíratott, bescannelt titkosítási kérelmet is fel kell tölteni! Feltöltési útmutató)

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus leadás miatt a határidőktől eltérni nem lehet!

FONTOS INFORMÁCIÓ

Nem találhatóak hírek!

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2019. október 23.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. október 25. - 2019. október 26.
Elektronikus ZH nap 2019. október 30. 08:00 - 15:00
Elektronikus ZH nap 2019. október 31. 08:00 - 13:00