Járműmérnöki BSc / Járműmérnöki MSc
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Járműmérnöki BSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Járműmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Járműmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Járműmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Járműmérnöki

325 000 Ft

7

Érettségi követelmények
Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel vagy közlekedéstechnika))

A szakmáról

A járműmérnöki szakterületen dolgozó szakemberek alapvető természettudományos, gazdasági, humán és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ezek konkrétan az alábbi területeket fedik le: matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika, anyagismeret, közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, jog, munkavédelem, járműgéptan, járművek és mobilgépek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, járműtervezés és vizsgálat, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járműgyártás és -javítás, járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműdinamika. Ahhoz, hogy valakiből jó járműmérnök váljon, leginkább innovatív problémakezelési készségre és rendszerszemléletű gondolkodásmódra van szükség.

A képzésről
Hallgatóink a képzés során megismerkednek a járművek szakterületéhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus járműgépészeti, járműelektronikai, járműinformatikai, közlekedésbiztonsági, diagnosztikai, járműüzemeltetési, -fenntartási, -karbantartási, valamint gazdasági menedzsment ismeretekkel, valamint felkészülnek a járművek és főegységek fejlesztésére, tervezésére, gyártására és a bennük lezajló folyamatok elemzésére, a biztonságos üzemeltetésre. Speciális szakmai ismeretek elsajátítására adnak lehetőséget az autómérnöki, a belső égésű motor mérnöki és a vasúti jármű mérnöki szakmodulok.

Továbbtanulás
Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Járműmérnöki MSc, Mechatronikai MSc, Közlekedésmérnöki MSc, Logisztikai mérnöki MSc, Tanár – mérnöktanár MSc.

Elhelyezkedés
Végzett hallgatóink jellemzően az alábbi szervezeteknél helyezkedhetnek el eredményesen: nagy- és középvállalatok (pl. Audi), járműveket üzemeltető és fenntartó vállalatok (Volán vállalatok, BKV, MÁV), közlekedési hatóságok, márkaszervizek, járműveket üzemeltető és karbantartó vállalkozások. Példák a betölthető pozíciókra: járműfenntartási és -üzemeltetési műszaki vezető, márkaszerviz műszaki vezető, járműműszaki szakértő.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)

 

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk az alábbi linken elérhetők: http://felveteli.sze.hu/dualis-kepzesJárműmérnöki MSc (német és angol nyelven) 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Járműmérnöki (német nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Járműmérnöki (német nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Járműmérnöki (angol nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Járműmérnöki (angol nyelven)

400 000 Ft

4

M

L

A

Járműmérnöki

támogatott

4

M

L

K

Járműmérnöki

400 000 Ft

4

Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

 1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.
 2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika, közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika, járműgyártás és fenntartás, közlekedés-gazdaságtan;
 • specializáció ismeretek (15 kredit): járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműtervezés és vizsgálat alapjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről
A járműmérnök mesterszak célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek szakterületéhez kapcsolódóan magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak közúti és vasúti járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

A képzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek témakörébe tartozó kutatásfejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

A szak hallgatói tanulmányaik mellett olyan kutató-fejlesztő munkákban vehetnek részt, mint a Shell ECO Marathon-on díjnyertes napenergia hajtású versenyautó vagy a Formula Student versenyautó-motor fejlesztése.

Választható szakmai modulok(specializációk)

 • belső égésű motorok
 • járműrendszer-mérnöki
 • alternatív hajtásrendszerek (angol nyelvű képzésen)
 • járműfejlesztési (angol nyelvű képzésen)

Továbbtanulás
Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Műszaki Tudományi Karának Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés
A mesterszakot elvégző hallgatók alkalmasak a járműipar területén konstruktőri, kutató-fejlesztő mérnöki, valamint a szükséges ipari gyakorlat megszerzése után közép- és felsővezetői pozíciók betöltésére.

Potenciális munkaadó lehet az Audi, a GM, a Suzuki vagy a Rába, továbbá személygépjárműveket és haszongépjárműveket üzemeltető és fenntartó szervezetek: Volán, BKV, MÁV, vidéki közlekedési vállalatok, alkatrész beszállító- és értékesítő vállalkozások. További lehetőségek: közlekedési hatóságok, járműipari fejlesztő vállalkozások, biztosító társaságok, kormányzati és önkormányzati intézmények, márkakereskedések és szervizek.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

10 érv a Belső égésű motorok mesterszak mellett

 • Szakmai felkészítés a motorgyártó vállalatok és beszállítóik elvárásaira.
 • Kétnyelvű oktatás (magyar és német).
 • Kutatási feladatok motormechanika és tribológia terén.
 • Nemzetközi tudományos hálózat.
 • Erős gyakorlati orientáció a tanszék ipari projektjeinek köszönhetően.
 • Motorszétszerelések és elemzések
 • Diplomamunka egy német nyelvű vállalatnál.
 • Aktív részvételi lehetőség a Formula Student versenyen.
 • Jövőorientált képzések a legmodernebb motorvizsgáló padokon.
 • Az oktatás egészére kiterjedő alapelv: a konstrukció- és motormechanika gyártástechnológiai szempontokat is fi gyelembe vevő oktatása.
 • A szakmán túlnyúló kompetenciák fejlesztése (önállóság, teammunka stb…).
 • A négy féléves képzés befejezése után kiváló elhelyezkedési kilátások az autóiparban.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Nem találhatóak hírek!

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00